Đại lý rơle nhiệt Schneider

Đại lý rơle nhiệt Schneider

Rơle nhiệt LRD05 (0,63-1)A;
Rơle nhiệt LRD06 (1-1,7)A;
Rơle nhiệt LRD07 (1,6-2,5)A;
Rơle nhiệt LRD08 Ie=(2,5-4)A;
Rơle nhiệt LRD10 (4-6)A
Rơle nhiệt LRD12 (5,5-8)A
Rơle nhiệt LRD21 (12-18)A
Rơle nhiệt LRD22 (16-24)A
Rơle nhiệt LRD32 ((23-32)A;
Rơle nhiệt LRD35 (30-38)A
Rơle nhiệt LRD3361 (55-70)A
Contactor LC1-D09….C 400V; 9A;Ucuộn hút 220VAC
Contactor LC1-D12….N 400V; 12A;Ucuộn hút 220VAC
Contactor LC1-D18…C 400V; 18A;Ucuộn hút 220VAC
Contactor TeLC1-D25…C Ui=690V; 25A; cuộn hút 230VAC
Contactor LC1-D32…C Ui=690V; 32A; cuộn hút 230VAC
Contactor LC1-D40…C 400V; 40A;Ucuộn hút 220VAC
Contactor LC1-D65…C 400V; 65A; Ucuộn hút 220VAC
Contactor LC1-D80…C 400V; 80A; Ucuộn hút 220VAC
Contactor LC1-F150…C 400V; 150A; Ucuộn hút 220VAC
Contactor LC1-F115…C 400V; 115A; Ucuộn hút 220VAC
Contactor LC1-F185…C 400V; 185A; Ucuộn hút 220VAC
Contactor LC1D9511- 95A-380V; Cuộn hút 230VAC
Contactor LC1D150 3pha, U cuộn hút = 220VAC, I= 250A
Contactor LD1D170-170A-380V Cuộn hút 230VAC
Aptomat 3 pha GV2-M16 (9-14A)
Aptomat 3 pha GV2-M08 (2.5-4A)
Aptomat 3 pha GV2-M06 (1-1.6A)
Aptomat 3 pha GV2-M04 (0.4-0.63A)
Aptomat 3 pha GV2-M03 (0.25-0.4A)
Aptomat 3 pha GV2-ME21 (17-23A)
Aptomat 3 pha C65N 1A/3P 1A
Aptomat 3 pha C65N 2A/3P 2A
Aptomat 3 pha C65N 5A/3P 5A
Contactor GMC-65 380V; 65A; cuộn hút 230 VAC
Contactor LC1-D0601C cuộn hút 230 VAC
Contactor LC1D65 400V- 65A, cuộn hút 36VAC
Contactor LC1-D65C Ucuộn dây = 110 VAC.1Nơ+ 1NC
Contactor Telemecanique LC1KL201M2201 230 50/60HZ
Tiếp điểm phụ Contactor LA1 DN31
Tiếp điểm phụ Contactor LADN22C
Tiếp điểm phụ Contactor LA1DN22
Tiếp điểm phụ Contactor LA1DN40

rơle nhiệt schneider | nhà phân phối rơle nhiệt schneider

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *