Khởi động từ LC1D300M7C

Khởi động từ Schneider LC1D300M7C

Thông số kỹ thuật contactor LC1D300M7C

Scope Domestic TeSys D
Series LC1D
Number of poles 3
Coil voltage 220 V AC
Contact rated current 300 A
Contact rated voltage 1 kV AC
Knife and throw configuration 3P
Normal state configuration 3 normally open
Rated power 160 kW
Connector Type Screw

đại lý LC1D300M7C | nhà phân phối LC1D300M7C
Khởi động từ LC1D245M5C
Khởi động từ LC1D300M7C
Khởi động từ LC1D205M5C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *