Category Archives: Rơ le

Đại lý rơle nhiệt Schneider

Đại lý rơle nhiệt Schneider Rơle nhiệt LRD05 (0,63-1)A; Rơle nhiệt LRD06 (1-1,7)A; Rơle nhiệt LRD07 (1,6-2,5)A; Rơle nhiệt LRD08 Ie=(2,5-4)A; Rơle nhiệt LRD10 (4-6)A Rơle nhiệt LRD12 (5,5-8)A Rơle nhiệt LRD21 (12-18)A Rơle nhiệt LRD22 (16-24)A Rơle nhiệt LRD32 ((23-32)A; Rơle nhiệt LRD35 (30-38)A Rơle nhiệt LRD3361 (55-70)A Contactor LC1-D09….C 400V; 9A;Ucuộn hút 220VAC […]