Bộ nguồn ABL2REM24015K

Bộ nguồn ABL2REM24015K

bộ nguồn schneider | đại lý bộ nguồn schneider | đại lý ABL2REM24045K | nhà phân phối ABL2REM24100K

single phase power supply – 100…240V input – 24V DC output – 35W – 1,5A

Bộ nguồn ABL2REM24020K
single phase power supply – 100…240V input – 24V DC output – 50W – 2,2A

Bộ nguồn ABL2REM24045K
single phase power supply – 100…240V input – 24V DC output – 100W – 4,5A

Bộ nguồn ABL2REM24065K
single phase power supply – 100…240V input – 24V DC output – 150W – 6,5A

Bộ nguồn ABL2REM24085K
single phase power supply – 100…240V input – 24V DC output – 200W – 8,3A

Bộ nguồn ABL2REM24100K
single phase power supply – 100…240V input – 24V DC output – 250W – 10,5A

Bộ nguồn ABL2REM24150K
single phase power supply – 100…240V input – 24V DC output – 350W – 14,6A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *