Đại lý motor Schneider

Đại lý motor Schneider Động cơ ILS1B851S1394 Động cơ ILS1B851S1395 Động cơ ILS1B852S1401 Động cơ ILS1B852S1402 Động cơ ILS1B852S1405 Động cơ ILS1B852S1418 Động cơ ILS1B852S1429 Động cơ ILS1B852S1440 Động cơ ILS1B852S1441 Động cơ ILS1B852S1443 Động cơ ILS1B852S1444 Động cơ ILS1B853S1453 Động cơ ILS1B853S1455 Động cơ ILS1B853S1456 Động cơ ILS1B853S1460 Động cơ ILS1B853S1470 Động cơ ILS1B853S1472 […]

Công tắc hành trình XCKP2121G11

Công tắc hành trình XCKP2121G11 Công tắc hành trình XCC1506PS01X Công tắc hành trình XCC1506PS01Y Công tắc hành trình XCC1506PS03X Công tắc hành trình XCC1506PS03Y Công tắc hành trình XCC1506PS05X Công tắc hành trình XCC1506PS05Y Công tắc hành trình XCC1506PS10X Công tắc hành trình XCC1506PS10Y Công tắc hành trình XCC1506PS11X Công tắc hành trình XCC1506PS11Y […]

Khởi động từ LC1E0601M5N

Khởi động từ LC1E0601M5N đại lý LC1E0601M5N | nhà phân phối LC1E0601M5N | contactor LC1E0601M5N | schneider LC1E0601M5N Thông số kỹ thuật contactor LC1E0601M5N LC1E0601F5N LC1E0901Q5N LC1E0610B5N LC1E0610CC5N LC1E0610E5N LC1E0610F5N Rated operating voltage [Ue] <= 690 V AC 50/60 Hz Suitable power circuit The company is located in: Rated current [Ie] 6 A (<= 60 […]

Động cơ ILS1F852S1398

Động cơ ILS1F852S1398 đại lý ILS1F852S1398 | schneider ILS1F852S1398 | nhà phân phối ILS1F571S1209 | motor ILS1F573S1335 Động cơ ILS1F571S1183 Động cơ ILS1F571S1192 Động cơ ILS1F571S1197 Động cơ ILS1F571S1205 Động cơ ILS1F571S1207 Động cơ ILS1F571S1209 Động cơ ILS1F571S1210 Động cơ ILS1F571S1212 Động cơ ILS1F572S1214 Động cơ ILS1F572S1216 Động cơ ILS1F572S1218 Động cơ ILS1F572S1225 Động cơ […]

Khởi động từ LP1K0910BD

Khởi động từ LP1K0910BD đại lý LP1K0910BD | nhà phân phối LP1K0910BD | schneider LP1K0910BD Thông số kỹ thuật contactor LP1K0910BD Main range of product TeSys K range TeSys product or component type Contactor product name TeSys K device short name LP1K device application Control contactor application Motor control Resistive load Complementary utilisation category AC-1 […]

Khởi động từ LC1E0610M5

Khởi động từ LC1E0610M5 đại lý LC1E0610M5 | schneider LC1E0610M5 | nhà phân phối LC1E0610M5 Khởi động từ LC1E0601M5N Khởi động từ LC1E0610M5N Khởi động từ LC1E0610Q5N Khởi động từ LC1E0601Q5N Khởi động từ LC1E0901M5N Khởi động từ LC1E0910M5N Khởi động từ LC1E0901Q5N Khởi động từ LC1E0910Q5N Khởi động từ LC1E1201M5N Khởi động từ LC1E1210M5N […]

Động cơ ILS1B571S1208

Động cơ ILS1B571S1208 đại lý ILS1B571S1208 | schneider ILS1F852S1398 | nhà phân phối ILS1B571S1204 | motor ILS1B572S1259 Động cơ ILS1B571S1174 Động cơ ILS1B571S1176 Động cơ ILS1F852S1398 Động cơ ILS1B571S1189 Động cơ ILS1B571S1191 Động cơ ILS1B571S1204 Động cơ ILS1B572S1217 Động cơ ILS1B572S1219 Động cơ ILS1B572S1220 Động cơ ILS1B572S1222 Động cơ ILS1B572S1224 Động cơ ILS1B572S1228 Động cơ […]