Biến tần ATV930D15N4

Biến tần ATV930D15N4

Motor cb GV2P07 TeSys GV2P07 (1.6-2.5A)
Motor cb GV2P08 TeSys 2.5-4A GV2P08 (2.5-4A)
Motor cb GV2P10 TeSys GV2P10 (4-6.3A)
Motor cb GV2P16 TeSys GV2P16 (9-14A)
Motor cb GV3P40 TeSys GV3P40 (30-40A)
Motor cb GV3P50 TeSys GV3P50 (40-63A)
Motor cb GV3P65 TeSys GV3P65 (40-63A)
Motor cb GV7RE80 TeSys GV7RE80 (56-80A)
Motor cb GV2ME06 TeSys GV2ME06 (1 – 1.6A)
Motor cb GV2ME08 TeSys GV2ME08 (2.5 – 4A)
Motor cb GV2ME16 TeSys GV2ME16 (9 -14A)
MCB 6kA 6A 2P Acti 9 iK60N – 6kA 6A 2P a9k27206
MCB 6kA 4A 2P Acti 9 iK60N – 6kA 4A 2P a9k27206
MCB 6kA 32A 1P Acti 9 iC60N – 6kA 32A 1P a9k27132
Motor cb GV2P05 TeSys GV2P05 (0.63-1A)
MCB 6kA 20A 2P Acti 9 iK60N – 6kA 20A 2P a9k27220
Biến tần Schneider ATV930, 11/15kw 380vac ATV930D15N4, 11/15kw 380VAC 50/60hz
Card truyển thồng profibus DP V1 bus Schneider VW3A3607
Card encoder HTL Schneider VW3A3424

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *