Biến áp ABL6TS63U

Biến áp ABL6TS63U

Biến áp ABL6TS100B
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 24 V – 1000 VA
Biến áp ABL6TS160U
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 230 V – 1600 VA
Biến áp ABL6TS25U
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 230 V – 250 VA
Biến áp ABL6TS04B
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 24 V – 40 VA
Biến áp ABL6TS04U
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 230 V – 40 VA
Biến áp ABL6TS160G
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 115 V – 1600 VA
Biến áp ABL6TS10U
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 230 V – 100 VA
Biến áp ABL6TS16U
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 230 V – 160 VA
Biến áp ABL6TS40U
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 230 V – 400 VA
Biến áp ABL6TS10B
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 24 V – 100 VA
Biến áp ABL6TS160B
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 24 V – 1600 VA
Biến áp ABL6TS16J
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 12 V – 160 VA
Biến áp ABL6TS250B
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 24 V – 2500 VA
Biến áp ABL6TS250U
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 230 V – 2500 VA
Biến áp ABL6TS25J
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 12 V – 250 VA
Biến áp ABL6TS40B
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 24 V – 400 VA
Biến áp ABL6TS63U
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 230 V – 630 VA
Biến áp ABL6TS06B
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 24 V – 63 VA
Biến áp ABL6TS06G
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 115 V – 63 VA
Biến áp ABL6TS06J
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 12 V – 63 VA
Biến áp ABL6TS06U
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 230 V – 63 VA
Biến áp ABL6TS10J
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 12 V – 100 VA
Biến áp ABL6TS16G
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 115 V – 160 VA
Biến áp ABL6TS25B
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 24 V – 250 VA
Biến áp ABL6TS25G
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 115 V – 250 VA
Biến áp ABL6TS63G
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 115 V – 630 VA
Biến áp ABL6TS02B
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 24 V – 25 VA
Biến áp ABL6TS02G
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 115 V – 25 VA
Biến áp ABL6TS02J
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 12 V – 25 VA
Biến áp ABL6TS02U
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 230 V – 25 VA
Biến áp ABL6TS100U
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 230 V – 1000 VA
Biến áp ABL6TS40G
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 115 V – 400 VA
Biến áp ABL6TS04G
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 115 V – 40 VA
Biến áp ABL6TS04J
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 12 V – 40 VA
Biến áp ABL6TS100G
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 115 V – 1000 VA
Biến áp ABL6TS10G
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 115 V – 100 VA
Biến áp ABL6TS16B
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 24 V – 160 VA
Biến áp ABL6TS250G
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 115 V – 2500 VA
Biến áp ABL6TS63B
voltage transformer – 230..400 V – 1 x 24 V – 630 VA
ABT7PDU002G
voltage transformer – 230..400 V – 2 x 115 V – 25 VA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *