Monthly Archives: Tháng Sáu 2014

Đại lý rơle nhiệt Schneider

Đại lý rơle nhiệt Schneider Rơle nhiệt LRD05 (0,63-1)A; Rơle nhiệt LRD06 (1-1,7)A; Rơle nhiệt LRD07 (1,6-2,5)A; Rơle nhiệt LRD08 Ie=(2,5-4)A; Rơle nhiệt LRD10 (4-6)A Rơle nhiệt LRD12 (5,5-8)A Rơle nhiệt LRD21 (12-18)A Rơle nhiệt LRD22 (16-24)A Rơle nhiệt LRD32 ((23-32)A; Rơle nhiệt LRD35 (30-38)A Rơle nhiệt LRD3361 (55-70)A Contactor LC1-D09….C 400V; 9A;Ucuộn hút 220VAC […]

Cầu đấu AB1VV235U

Cầu đấu AB1VV235U đại lý AB1VV235U | nhà phân phối AB1VVN7035U | schneider AB1CP1 | đại lý cầu đấu schneider Cầu đấu AB1VVN7035U Cầu đấu AB1CP1 Cầu đấu AB1VV635U Cầu đấu AB1VV635UBL Cầu đấu AB1VV635UGE Cầu đấu AB1VVN1035U Cầu đấu AB1VVN1035UBL Cầu đấu AB1VVN15035U Cầu đấu AB1VVN15035UBL Cầu đấu AB1VVN1635U Cầu đấu AB1VVN1635UBL Cầu đấu […]

Khởi động từ LC1D620M7C

Khởi động từ LC1D620M7C Khởi động từ LC1D09M7C TeSys D,Điện áp 220V Khởi động từ LC1D620M7C TeSys D,Điện áp 220V Khởi động từ LC1D18M7C eSys D,Điện áp 220V Khởi động từ LC1D25M7C TeSys D,Điện áp 220V Khởi động từ LC1D32M7C TeSys D,Điện áp 220V Khởi động từ LC1D40M7C TeSys D,Điện áp 220V Khởi động từ […]